बढ्दो सवारी प्रदूषणलाई कम गर्न र साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अब जर्मनीमा साइकलका लागि मात्र हाइवे बनाइएको छ । हाल पाँच किलोमिटर लामो उक्त साइकल हाइवे पछि १०० किलोमिटर सम्म विस्तार गरिने छ, जसले पश्चिम जर्मनीका १० सहरहरू र चार प्रमुख विश्वविद्यालयलाई जोड्ने छ । साइकल मात्र चलाउन पाइने यस सडक मार्गमा अन्य परम्परागत हाइवे सरह सहायक मार्ग र बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ । हाइवे पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि प्रत्येक दिन झन्डै ५०,००० गाडी सडकमा गुड्नबाट निरुत्साहित हुने स्थानीय प्रशासनको आंकलन छ ।