Daily Archives: April 30, 2017

अस्तव्यस्त पार्किङ

अमृत पुडासैनी नयाँ बानेश्वर काठमाडौ ंको पार्किङ ज्यादै अस्तव्यस्त लाग्छ । पार्किङ व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारण जाममा पर्ने गरेका छन् भने पार्किङ गर्नेले…

Read More