लामो समयसम्म खेती किसानीमा संलग्न भएका कृषक वैज्ञानिकभन्दा कम हुँदैनन् । असार अंकमा ‘उहिले बाजेको पालामा’ शीर्षकमा प्रकाशित १ सय ४ वर्षका किसानको अनुभव रोचक लाग्यो । यस्ता सत्यकथाले कृषि उत्पादनमा आएको परिवर्तन र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ । दैनिक जीवनमा गरिने काम–कार बाहीलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञले आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर पनि लामो समय खेती किसानीमा जीवन चलाइरहेका किसानको अनुभव
महइभ्वपूर्ण हुने रहेछ ।

दैनिक जीवनको भोगाइलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुत गरिने कामलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं । जीवनका भोगाइ वैज्ञानिक अनुसन्धानभन्दा कम छैनन् भन्ने उदाहरण गत अंकको विषय उठानमा छ । भोगाइका विषय नै वैज्ञानिक अनुसन्धानका विषय हुने भएकाले यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदा राम्रो हुन्छ ।
शिवप्रसाद घिमिर, कपन, काठमाडौ