Daily Archives: April 20, 2017

किसानको अनुभव वैज्ञानिक भन्दा कम छैनन्

लामो समयसम्म खेती किसानीमा संलग्न भएका कृषक वैज्ञानिकभन्दा कम हुँदैनन् । असार अंकमा ‘उहिले बाजेको पालामा’ शीर्षकमा प्रकाशित १ सय ४ वर्षका…

Read More